[ ] Att. — 5th c. AD? — IG II² 12767a + frgs.
See also:
IG II(2) 12767a+ (Mitsos):
1 [— — — — — ἀριδεί]κετον ἔρνος
[— — — — — — Κε]κροπίης
[— — — — — —]ς Ἀθηνέων {²⁶Ἀθηναίων}²⁶
[— — — — —]ι πειθόμενος
5 [— — — —]ος εὐρυόπα Ζεὺς
[— — — — —]ι ὑμνοπόλω[ν]
6a       vacat 0.04 m
7 [․3-4․]ΣΑΤ[— — —]σμα Πλάτωνο[ς]
[․2-3․]ΥΤΟΣ[— — —]μενος
[․1-2․]ΛΟΙ̣ΤΑ̣[— — —]σφορε λεύσσας
10 [․1-2․]ΕΡΕΙ̣ΓΕΡ[— —]νος τεμένει
IG II(2) 12767A+ (Peek):
1 [Πλούταρχον, φαιδρῆς γενεῆς ἀριδεί]κετον ἔρνος,
[ἄνθος κυδαλίμης vac. ἐνθάδε Κε]κροπίης
[ξεινίου ἐν τεμένει Διὸς ἄνθετο δῆμο]ς Ἀθηνέων
[κοινιτελεῖ βουλῆς vac. δόγμα]τι πειθόμενος·
5 [αὐξάνοι ᾧ σοφίης αἰεὶ κλέ]ος εὐρυόπα Ζεύς,
[ἔργων ἀθανάτων vac ὡς πρέπε]ι ὑμνοπόλῳ.
6a                 vacat
7 [χρ]υ̣σᾶ τ[ἀφμ’ ἀρετῆς ὑμνήσας θε]σμὰ Πλάτωνο[ς]
[πλο]ῦτος [τῷ σοφίης vac. οὐχ ἅδε δευό]μενος
[Π]λούτ[αρχ’, εἰκόνα σὴν χαίροις σὺ γερ]α̣σφόρε λεύσσας·
10 [ἦ ἱ]ερεῖ γέρ[ας ἔστι, vac. ὡς στέφα]νος τεμένει.
IG II(2) 12767A+, ll. 1-2 (Peek):
1 [Νεστορίου Πλούταρχον ὁρᾷς ἀριδεί]κετον ἔρνος,
[κῦδος τὸν κλεινῆς vac. ἐνθάδε Κε]κροπίης
Search Help