[ ] Att. — beg. 4th c. BC — IG II² 13093
See also:
IG II(2) 13093 (Peek):
1 [εἴκοσιν ὃς ζήσας ἐνιαυτοὺς ἐνθάδε κεῖμαι],
[πρὶν στερχθείς ποτε ἔην π]ᾶσιν ἐὺς Σά[μιος]·
[κάτθανον ὃς νούσοις, ἑτάρο]ισι δὲ πένθος ἔ[θηκα],
[οἷς φιλίας μνήμην πιστο]τάτην ἔλιπον.
Search Help