[ ] Att. — Eleusis
1 [— — — — — — — — — — ου φ]ίλ[ον υἷ]α̣,
[κάτθανε ὅτις πρὸ γάμων, εἰς χθόνα] β̣ὰς νέ̣[ος ὤν]·
[πᾶν σὺ δὲ τοῦτο μαθὼν καὶ χαῖρε εἰπ]ών, [παροδῖτα],
[εἰς πατρίδα εὐτυχίας ἀφ]θ̣όν̣[ο]υ ἕρπε τυ̣[χώ]ν̣.
5               [ἐπὶ Πι]τυε[ῖ].
Search Help