IG II² 711
[ ] Att. — stoich. 40 — 295/4-276/5
See also:
1 ․․ο․․․ιλ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․νειδου καὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ιω̣․ καὶ Καλλ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․μο[υ] Σιδώνιον, ἐ[παινέσαι καὶ στεφανῶσαι ἕκαστο]-
5 [ν] αὐτῶν χρυσῶι στε[φάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐνοίας ἕ]-
[νεκ]α καὶ φιλοτιμίας ἧ[ς ἔχουσιν πρὸς τὸν δῆμον τὸ]-
[ν Ἀθη]ναίων· εἶναι δὲ [αὐτοῖς εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον]
[φιλοτιμουμένοι]ς καὶ ἄλλο [ἀγαθὸν εὑρέσθαι παρὰ]
[τῆς βουλῆς καὶ τ]οῦ δήμου ὅτ[ου ἂν δοκῶσιν ἄξιοι εἶ]-
10 [ναι. ἀναγράψαι δ]ὲ τόδε τὸ ψή[φισμα τὸν γραμματέα τ]-
[ὸν κατὰ πρυταν]εί[α]ν ἐ[ν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι]
[ἐν ἀκροπόλει], ε[ἰς δ][τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης μερ]-
[ίσαι τοὺς] ἐπ[ὶ τε]ῖ διοι[κήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμ]-
[α].
Search Help
Contact Us