[ ] Att. — Athens — stoich. 51? — Hellenistic period
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —Η
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — · ἀναγρά]ψαι δὲ τὸ
[ψήφισμα τόδε ἐν στήληι λιθίνηι τὸν γραμματέα τὸν κατὰ] πρυταν-
5 [είαν καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει· εἰς δὲ τὴν ποίησιν καὶ τὴν ἀ]ναγρα-
[φὴν τῆς στήλης τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν μερίσαι κτλ. — — —]
Search Help