[ ] Att. — 328/7 BC — IG II² 452
See also:
IG II(2) 452.4 (Pečírka):
4 μ̣ι̣ᾶ̣ι̣ κ̣[αὶ]
Search Help
Contact Us