[ ] Att. — stoich. 35 — beg. 5th c. BC — IG I³ 1
1 ἔδοχσεν το͂ι δέμοι· [τὸς ἐ Σα]λαμ[ῖνι κλερόχος]
οἰκε͂ν ἐᾶ Σαλαμῖνι [αἰεὶ ⋮ π]λὲν [ἐὰν ἀδύνατοι ὀ͂]-
σι τε[λ]ε͂ν καὶ στρατ[εύεσθ]αι ⋮ τ[ὰ δὲ ἄλ(λ)α τὲν γε͂(μ) μ]-
ὲ μι[σθ]ο͂ν· ἐὰ μὲ οἰκ[ε͂ι ἐκεῖ ℎ]ο κλερο͂χος, τὲν γε͂-
5 ν δὲ [μ]ισθο͂ι, ἀποτί[νεν τὸ μισθόμενον καὶ τὸ(μ) μ]-
ισθο͂ντα ℎεκάτε[ρον — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἐς δ[ε]μόσιο[ν· πράτ(τ)εν δὲ τὸν ἄ]-
ρχο[ν]τα· ἐὰν [δὲ μέ, εὐθ]υ[νέσθο ⋮ τ]-
ὰ δὲ [ℎ]όπλα π[αρέχεσ]θα[ι ἀπὸ τ]-
10 ριά[κ]οντα δρ[αχμο͂ν], ℎο[πλίζε]-
ν δὲ [τ]ὸν ἄρχοντ[α ⋮ ταῦτ’ ἔδοχσ]-
εν ⋮ [ἐπ]ὶ τε͂ς Β[ο]λε[κλέος ἀρχε͂ς].
Search Help