[ ] Att. — Athens — early 4th c. BC (b) and 1st c. AD (a)
a.1 Ἐλπίς, Ἀγαθόκλ̣εια
        Μιλησία.
b.1 ἰατ̣ρ̣ὸς θνητοῖσιν νό̣-
σ̣ων ὁ κ̣ράτιστος ἁπ[ν]-
των ⋮ | ἐνθάδε Πνυτα-
γόρο κεῖται Ἀριστο-
5 κράτης. |
Search Help