[ ] Att. — stoich. 39 — ca. mid-4th c. BC? — IG II² 2502
See also:
IG II(2) 2502 (Klaffenbach):
1 Ι․#⁷․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․
ναι ․․․7․․․τ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․
ν Συπαλή[ττι]ος ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․
ἡλίου ἀνιόν<τ>ο[ς ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ δ]-
5 ραχμῶν, ὥστ’ εἶ[ναι τὴν ἐνναίαν τοῦ χωρίου τῶν κοι]-
%⁸⁰νωνῶν τοῦ Ἀχ[αρνικοῦ ὀχετοῦ καὶ ἐξεῖναι αὐτοῖς]
τὸν ὀχετὸν ἄγ[ειν διὰ τοῦ χωρίου βάθος ὅσον ἂν βο]-
ύλωνται, ἐὰ[ν δε ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
χηράνωσι ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․
10 #⁷ τὸ φρέαρ [․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․ χω]-
[ρ]ίου τοῦ ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․
․ς ὑγρῶν ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․
․τ̣ιωνα{²⁷․π̣ιωνα?}²⁷․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․
․․σεγ̣{²⁷․․σεπ̣?}²⁷․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help