[ ] Att. — Athens — stoich. 29 — 355/4-352/1 BC
1 [․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ δ]ύο μ-
․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․ωτ̣
․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․ον∶
․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․κερ
5 ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․νπα
․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ονγ
․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ιδι
․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․νπα
․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ς κρ
10 [․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ ἐπιστ]άται
[— — — — — ἐπὶ — — — — — ἄ]ρχο-
[ντος ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]τρι
․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ν․․
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․σου․
15 ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ις ν․
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․νιασ
[․․․․․13․․․․․․αττις ∶ΙΙΙ∶ ἕτ]ερος
[․․ τάδε ἐπὶ Διοτίμου ἄρχοντος] ἀνετ-
[έθη εἰς τὸν Παρθενῶνα ἄστατα κ]αὶ πα-
20 [ρέδοσαν οἱ ἐπιστάται οἱ ἐπὶ Θο]υδήμ-
[ου ἄρχοντος ἐπιστάταις τοῖς ἐ]πὶ Ἀρ-
[ιστοδήμου ἄρχοντος Λυσίαι Ἀχ]αρνε-
[ῖ καὶ συνάρχοσιν ․․․․10․․․․ φ]ιάλη
[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ἄστα]τος σ-
25 ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ ἐν ἀν-
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․σα̣ βα-
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ιον σ-
[․․․․․13․․․․․․ ἐπὶ Ἀριστοδήμ]ου ἄρ-
[χοντος ἀνετέθη εἰς τὸν Παρθεν]ῶνα Λ-
30 ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ Ἀχ]αρνε
․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․δ․․τοι
․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․εταδι
[․․․․․․15․․․․․․․ κερχνίον σ]τ̣αθμὸ-
[ν ∶․․5․․∶ Ἡ]δυλίνη δακτύλιος σταθμ-
35 [ὸν ∶Ι𐅀∶ ἐξέβ]αλέν τις ὀβολόν, οὗτος π-
[ρὸς τῆι φιάλ]ηι· κερχνίον καὶ ἐνώιδι-
[α ἀργυρᾶ δύο] σταθμ[ό]ν ∶Ι𐅁∶ Εὐκτη̣․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help