[ ] Att. — Athens — 229/30 or 230/1 AD
frg. a Oliver, Hesp. Suppl. VI (1941) 125, no. 31, fr. a+ (Meritt):
1 [— — — — — — — — — — — — — καθάπαξ ἀνυπέρβ]λ̣η̣τ̣[ον τὴν περὶ τὴν πόλιν εὔνοιαν ἐπιδεικνύμενον ἣν ἐξεδέξατο παρὰ τῶν προ]-
[γόνων καὶ ἀνδριάντα αὐτῶν χαλκοῦν προῖκα] σ̣τῆναι ἐν [τῷ συνεδρίῳ τῆς ἱερᾶς γερουσίας καὶ τῷ πρυτανείῳ· παρεστάναι δὲ στήλα]
frg. b.3 [λιθίνα δύο ἀναγεγραμ]μένα α[ἳ καὶ τοῖς ἐπιγ]ιγνομένοις α[ὐτὰ τῇ ἐσαεὶ μνήμῃ παραδώσουσιν· ὑπάρχειν δὲ καὶ οὕτω τε καὶ τοῖς]
[παισὶν αὐτοῦ τοῖς] κρ(ατίστοις) Οὐλ(πίῳ) Τει[σαμενῷ καὶ] Πουπηνίω Μα[ξίμῳ καὶ σείτησιν τὴν ἐν τῇ θόλῳ καὶ πρυτανείῳ ἐπὶ διμοιρίᾳ καὶ στέφα]-
5 [νον ἐν το]ῖς ἀγῶσιν πᾶσιν καὶ π[ανηγύρεσι]ν̣· ἀπονενεμῆ[σθαί τε αὐτῷ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἅπασιν· θρόνον τε ἐν τῷ]
[θεάτρῳ] εἰς τὴν προεδρίαν τὴν [δεδομένην] αὐτῷ καὶ τοῖς̣ [παισὶν αὐτοῦ τεθῆναι καὶ ἐπιγραφῆναι ἐκ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν πρυ]-
[τανείᾳ τῇ] Οἰνηΐδι βαθμῷ τρίτῳ ὑπ̣[ὸ ἐξηγητῶ]ν καὶ μάν̣[τεων, ᾧ θρόνῳ ἑπομένην εἰληφέναι καὶ τὴν ἐν ταῖς οὐσίαις στάσιν ὥστε ἀν]-
[εισφόρους ε]ἶναι αὐ[τό]ν τε καὶ τοὺς [κρ(ατίστους) παῖδας αὐτ]ο̣ῦ̣ Ο̣ὔ̣[λ(πιον) Τεισαμενὸν καὶ Πουπήνιον Μάξιμον, καὶ τὰ χρήματα αὐτῶν τελῶν ἀπο]-
[λύεσθαι ἐν τ]ῇ πόλει καὶ ἐν πάσῃ τ[ῇ Ἀττικῇ καὶ ταῖς ὑπηκόοις νήσοις· μετέχειν δὲ καὶ εἰσκλήσεως εἰς τοὺς Διονυσιακοὺς]
10 [ἀγῶνας α]ὐτόν τε καὶ τοὺς παῖδ[ας αὐτοῦ τοὺς κρ(ατίστους) Τεισαμενὸν καὶ Μάξιμον ἃ ἦν μὲν καὶ ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμῶν καὶ ἐδόκει εὐερ]-
[γεσιῶν ἕνεκ]α εἰς δωρεᾶς καὶ τειμ[ὰς λογίζεσθαι, ὑπῆρξεν δὲ τοῖς εὔνως μὲν οὐκ ἴσα δὲ ταῖς παρὰ τούτου πρὸς τὴν πόλιν εὐεργε]-
[σίαις παρεχο]μένοις· εἰσκαλεῖσθαι [δὲ αὐτὸν καὶ εἰς τὸ θέατρον διὰ τῶν πρυτάνεων ἀεὶ ἐπὶ προεδρίᾳ καὶ κοινωνίᾳ θυσιῶν καὶ σπον]-
[δῶν ἁπασῶν] τῶν ἔν τε πομπαῖς πά[σαις καὶ ἐκκλησίαις γεινομένων αὐτόν τε καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς κρ(ατίστους) Οὔλ(πιον) Τεισαμενὸν]
[καὶ Πουπ]ήνιον Μάξιμον· μετεῖ[ναί τε αὐτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τῶν ἀισειτιῶν καθάπερ τῷ ἱεροφάντῃ καὶ ․․․․c.12․․․․]
15 ․․c.8․․․ον μὲν τῶν γεινομένω[ν ἔκ τε τῆς πόλεως καὶ τῶν ὑπὸ φιλοτειμίας, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.40․․․․․․․․․․․․․․․․․․
[․․c.7․․ κα]θημερινὰς ὅτε βούλο[ιτο, καὶ εἰ βούλοιτο, ἑαυτὸν καθιέντος προ․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.40․․․․․․․․․․․․․․․․․․
․․․․c.12․․․․ος λ[αμ]πρότητα· [καὶ τὴν διὰ τὰς Ἀθήνησιν πολειτίας ἀμοιβὴν ․․․․․․․․․․․․․․․c.35․․․․․․․․․․․․․․․․ καὶ]
[μετὰ ταῦτα φυλ]άττειν τὸ δόγμα ε[ἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ τὰς εἰς τὸν λαμπρότατον ὑπατικὸν Μᾶρ(κον) Οὔλ(πιον) Εὐβίοτον Λεῦρον Γαργήττιον]
[δεδομένας τειμὰς] ἐάν τις τοῖς [ἐξηγηταῖς καὶ μάντεσι καὶ τοῖς ἐφ’ ἱερᾶς διατάξεως ωσ․․․․․․․․․․․․․․․c.35․․․․․․․․․․․․․․․․
20 [ὁ πρόεδρος ἠρώτα ὁ]πό[σοι] ἕλοιεν τ[αῦτα κύρια εἶναι· πάντες ἐπῆραν τὴν χεῖρα· ἠρώτα δὲ ὁπόσοι μὴ ἕλοιεν· καὶ οὐδεὶς ἐπῆρεν].
[ἐπὶ τῆς Οἰνηΐδος] καὶ [τοῦ αὐ]τοῦ μην[ὸς v ειʹ v γνώμην ἀγορεύσαντος Αὐρ(ηλίου) ․․․․․․․․․․․․․․c.32․․․․․․․․․․․․․․ ἐν τῷ σεμνοτά]-
[τῷ συνεδρίῳ τῆς] βουλῆς vvvvvv ἐπ[ηρώτησεν ὁ πρόεδρος· vac. 12 ἔδοξεν τῇ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῇ· vac. 12]
[ἐπαινέσαι τὸν λαμ]πρότατον ὑπατικ[ὸν τὸν ἐπώνυμον ἄρχοντα Μᾶρκον Οὔλπιον Εὐβίοτον Λεῦρον Γαργήττιον εὐεργετήσαν]-
[τα τοὺς πολείτας ἰ]δίᾳ καὶ κοινῇ τὴ[ν πόλιν καὶ διασωσάμενον αὐτὸν ἐν σπάνει μεγάλῃ διὰ χρήματα σειτωνικὰ ὧν ἁθρόως ἔδω]-
25 [κεν πέντε καὶ εἴκ]οσι [μ]υριάδας ἐκ[τὸς τῆς τῶν πυρῶν ἀφθονίας ὧν ἐν τῇ σειτενδείᾳ ἐπέδωκεν οὔτε παρασχὼν ἀντὶ σειτωνικῶν]
[χρημάτων οὔτε τειμησά]μενος χρήμ[ατα, καὶ ἀγωνοθετεῖν τῶν Παναθηναίων τῶν μεγάλων αὐτεπάγγελτον ὑφιστάμενον καὶ οὐδε]-
[μίαν ὑπερβολὴν εὐν]ο[ία]ς τῆς πε[ρὶ τὴν πατρίδα οὐδενὶ καταλείποντα· στῆναι δὲ ἀνδριάντας ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ πρυ]-
[τανείῳ καὶ στήλας ἱ]δρ[ῦ]σθαι κ[αὶ παρεστάναι τοῖς ἀνδριάσιν τοῖς αὐτοῦ τοῖς ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ πρυτανείῳ καθάπερ ἡ βουλὴ τῶν φʹ περὶ]
[τούτων προεβουλεύσα]τ[ο· — — — — — — — κτλ. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us