[ ] Att. — stoich. 41 — 449/8 BC — IG I³ 1453
IG I(3) 1453, copy F.1-10 (Karyshkovsky):
F                                                κατ]-
[αθε͂ναι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε τὸς ἄρχοντας τὸς ἐν τῆσι]
[πόλεσιν ἀναγράψαντας ἐν στήληι λιθίνηι ἐν τῆι ἀγ]-
1 [ορᾶι ἑκάστης] τ̣[ῆς πόλεως καὶ τὸς ἐπιστάτας ἔμπροσ]-
[θεν το͂ ἀργυρ]ο̣κοπί̣[ο· ταῦτα δὲ ἐπιτελέσαι Ἀθηναίος],
[ἐὰμ μὴ αὐτο]ὶ βόλω̣ν̣τ̣α̣[ι̣· δεηθῆναι δὲ αὐτῶν τὸν κήρυκ]-
[α τὸν ἰόντ]α̣ ὅσα [κ]ε̣λ̣εύο̣[σιν Ἀθηναῖοι· προσγράψαι δὲ]
5 [πρὸς τὸν ὅ]ρ̣κον̣ [τ]ὸ̣ν τῆς β̣[ολῆς τὸν γραμματέα τὸν τῆς]
[βολῆς ταδ]ί· ἐάν̣ τι̣ς κ̣ό[πτηι νόμισμα ἀργυρίο ἐν τῆσι]
[πόλεσιν κ]αὶ μὴ χρ[ῆται νομίσμασιν τοῖς Ἀθηναίων ἢ]
[σταθμοῖ]ς̣ ἢ μέ̣τ̣[ροις, ἀλλὰ ξενικοῖς νομίσμασιν καὶ]
[σταθμοῖ]ς̣ κα̣[ὶ μέτροις, τιμωρήσομαι καὶ ζημιώσω κα]-
10 [τὰ τὸ πρότερον ψήφισμα ὃ Κλέαρχος εἶπεν· — — — — —]
Search Help