[ ] Att. — Varibopi — ca. mid-4th c. BC
1 ὅρος ἐνναίας πεπρα-
μένης καὶ ὀχετῶι δια-
γωγῆς παρὰ Κτήμονος
Συπαληττίου ἐκ τοῦ χω-
5 [ρ]ίου τούτου εἰς τὸν ἅπ-
[αν]τα χρόνον 𐅅ΗΗ δραχμ-
[ὰς] τοῖς κοινωνοῖς τοῦ
[Ἀχα]ρνικοῦ ὀχετοῦ ὥσ-
[τ’ ἐξ]εῖναι αὐτοῖς ἄγει-
10 [ν τὸν ὀ]χετὸν βάθος
[ὅσον ἂν] βούλωνται.
Search Help