[ ] Att. — 158/7 BC — IG II² 957
See also:
col. I IG II(2) 957.I,44-45 (Stamires):
44 τοὺς κήρυκας· Νικοράτης Σωκράτους
45   Λεωντίδος φυλῆς.
Search Help
Contact Us