[ ] Att. — stoich. 27 — 272/1 BC — IG II² 704
1 [ἐ]πὶ Λυσιθείδου ἄρχον]τος, ἐπὶ τ[ῆς]
[․․․․11․․․․․ ἐνάτης π]ρυτανε〚ία%⁸⁰〛-
[ς ἧι Σημωνίδης Τιμησί]ου Σουνιε[ὺ]-
[ς ἐγραμμάτευεν· Ἐλαφ]ηβολιῶνος π-
5 [έμπτει μετ’ εἰκάδας, ἕ]κτει καὶ εἰκ-
[οστεῖ τῆς πρυτανεία]ς· ἐκκλησία κ-
[υρία· τῶν προέδρων ἐπ]εψήφιζεν Κα-
[․․․․․․14․․․․․․ Ἐπι]κηφίσιος κα-
[ὶ συμπρόεδροι· ἔδοξε]ν τεῖ βουλεῖ
10 [καὶ τῶι δήμωι· Μνησίε]ργος Μνησί[ο]-
[υ Ἀθμονεὺς εἶπεν· ἐπ]ειδὴ οἱ ἀστυν-
[όμοι οἱ ἐπὶ Γλαυκίππ]ου ἄρχοντος
[ἐπεμελήθησαν τῆς πο]μπῆς καὶ τῆς
[θυσίας τῶι Ἀσκληπιῶ]ι καὶ τῆς κοσ-
15 [μήσεως τῆς τραπέζη]ς καὶ τῆς πανν-
[υχίδος καλῶς καὶ φι]λοτ[ί]μως, ἀγαθ-
[ῆι τύχηι δεδόχθαι τε]ῖ β[ο]υλ[εῖ] τοὺ-
[ς προέδρους οἳ ἂν λάχ]ωσ[ι]ν π̣ρ̣οεδρ-
[εύειν ἐν τῶι δήμωι εἰ]ς τ[ὴ]ν πρώτην
20 [ἐκκλησίαν χρηματίσ]αι περ[ὶ τούτ]-
[ων, γνώμην δὲ ξυμβάλ]λεσθαι [τῆς βο]-
[υλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅ]τ[ι δοκεῖ τεῖ β]-
[ουλεῖ — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us