[ ] Mys.: Kyzikene, Kapu Dağ — Kyzikos (Belkız) — 117-138 n.Chr. — Perrot, Exploration I 84 Nr.49 I
1 ἱππάρχῃ Χαιρέᾳ
τὸ ηʹ, γραμματεύ-
οντος τῆς νεω-
κόρου βουλῆς Ἀσκλ-
5 ηπιάδου βʹ Ξενά[ρ]-
χου οἱ πρυτανεύσα-
ντες μῆνα Κα<λα>μαιῶ[να]
κ(αὶ) καλλιάσαν(τες) Πά-
νημον Ὅπλητες·
10 Πρωτόμαχος Φίρμου β[ασ.],
Μουκιανὸς Βάσσου,
Μέδων Ἀπολλωνίου,
Ὀκτάβιος Τερτιανὸς β[ασ.],
Τ̣. Τερέν(τιος) Ἄλκιμος ἀφη(γούμενος),
15 Π̣εινάριος Εὐθε[— —],
Π.Ὀκτά(βιος) Περ[— —] βα(σιλεύς),
Ἱππόνεικος Ἀπολλω. βα(σιλεύς),
[Π]απίας Ποτάμωνος βα(σιλεύς),
Μόσχος τοῦ βασι(λεύς),
20 Π. Πλώ(τιος) Ἀρτεμίδω(ρος) προσ(οδάρχων),
Π. Πλ(ώτιος) Βρύων μυστάρ(χης),
Γ. Ἰούλι(ος) Λοῦππος οἰνο(φύλαξ),
Π. Πλώ(τιος) Λεωνᾶς,
Κλαύδιος Κρῖσπος,
25 Τι. Κλ(αύδιος) Ἐφηβικ(ός),
Γ. Κλ(αύδιος) Οὔ(λπιος) Ζώσιμος ἐπ(ὶ) θυ(μάτων),
Μουκιανὸς Τελεσφόρ(ου),
Π. Ὀκτάβι(ος) Ὀνήσιμος,
Ὀκτάβι(ος) Χαρίτων,
30 [Περπ]έρν(ας) Περσεύς,
Γ. Ἰούλι(ος) Περιγένης,
[Π]εριγένης Αὐξησιβ(ίου),
Εὐκταῖος βʹ,
Ἀσκληπιάδης Διογέ(νους),
35 Νεικόστρα(τος) Δάφνου,
Ἀπολλώνιος Ἀρτέμω(νος),
Νείκανδρος βʹ,
Πρειμιγέ(νης) Ἀλεξάνδρ(ου),
Ἰούλιος Ζώσιμος,
40 Διόδωρος Δωροθέο(υ),
Λ.Ἐρύκιος Πωλλίων,
μύσται·
Ῥοῦφος,
Φαῦστος βʹ,
45 Θεότειμος Κηπουρ(οῦ),
Π.Κλώδιος Ἀνεμέση(τος),
Πλώ(τιος) Ἀσκληπιάδης,
Θεοδ[․․․․]τος βʹ
Search Help