[ ] Tr.: Skamander u. Nebentäler — Sigeion — 575-550 v.Chr. — Jeffery, LSAG(1) 366 Nr.43-44
A.1 obere Inschrift:
Φανοδίκοˉ
ἐˉμὶ τὀˉρμοκ-
ράτεος το˜ˉ
Προκοννη-
5 σίοˉ· κρητῆρ-
α δὲ καὶ ὐποκ-
ρητήριον κ-
αὶ ἠθμὸν ἐς π-
ρυτανήιον
10 ἔδωκεν Συκε-
εῦσιν.
B untere Inschrift:
1 Φανοδίκοˉ εἰμὶ το˜ˉ ℎ-
ερμοκράτοˉς το˜ˉ Προκο-
νεˉσίο κἀγόˉ· κρατε͂ρα
κἀπίστατον καὶ ℎεˉθ-
5 μὸν ἐς πρυτανεῖον ἔ-
δοˉκα μνε˜ˉμα Σιγε<ι>-
εῦσι· ἐὰν δέ τι πάσχ-
οˉ, μελεδαίνεˉν με, ὀ˜ˉ
Σιγειε˜ˉς· καί μ’ ἐπο-
10 <ίεˉ>σεν ℎαίσοˉπος καὶ ℎἀδελφοί.
Search Help