[ ] Cil. — Lamos (Adanda Kalesi) — 260-268 AD — Mon.Ant. 23.1914.167,116 — SEG 20.90 cf.
1 Αὐτοκράτορι Καίσαρι Πουβλίῳ Λικιννίῳ
Γαλλιηνῷ εὐσεβεῖ {²vac.}² Σεβαστῷ {²vac.}²
ἐπὶ Οὐοκωνίου Ζήνωνος τοῦ διασημοτάτου
ἡγεμόνος, ἐπὶ παιδείας τοῦ Σεβαστοῦ καὶ Σωτῆρος,
5 τὸ ἔργον κατεσκεύασεν ἡ πόλις ἐκ τῶν ἰδίων
προνοίᾳ καὶ προστασίᾳ Μ. Αὐρ. Ταριανοῦ Ταμαννιος
τοῦ ἀξιολογωτάτου λογιστοῦ καὶ καὶ κτίστου τῆς ἰδίας πατρίδος.
Search Help