[ ] Lycia, W. — Letoion — Roman period
See also:
1  Λυκίων τὸ κοινὸν
Σ∙έ<ξ>στον Κλ(αύδιον) ∙ Κλημεντια̣-
νὸν Κτησικλέα, καθὼς
ἐψηφίσατο τὸ ἔθνος,
5 λυκιαρχοῦντος τοῦ
ἀξιολογωτάτου Μάρ(κου) ∙ Αὐρ(ηλίου)
Κυρείνα Λαίτου τοῦ καὶ
Παίτου.
Search Help