[ ] Lycia (Kibyr.) — Oinoanda (Incealiler) — IGR 3.492
1 [Λικίννιον Λόνγον Λικιννίου Μουσαίου υἱὸν]
— — —
[— — — δόντα — — τῷ λαμ]-
1 [πρ]οτάτῳ Λυκίων ἔθνει ἀργ[υ]ρίου
μ(ρια) ἕνδεκα, ὧν ‵ὁ′ τόκος χωρεῖ εἰς δι-
άδοσιν ἀρχοστατῶν, καὶ τῇ λαμ-
προτάτῃ Μυρέων μητροπόλει (δην.) μʹ,
5 καὶ τῇ λαμπροτάτῃ Τλωέων μη-
τροπόλει (δην.) μ(ύρι)α εʹ, καὶ τῇ λαμπροτά-
τῃ Οἰνοανδέων πόλει, πατρίδι ἡμῶν,
ἀγαγόντα κυνηγέσια καὶ μονο-
μαχίας ἡμερῶν δυὸ <ἐπὶ>(?) ἀρχιερέος
10 Σακέρδωτος πρὸ τῆς Λυκιαρχίας
[κ]αὶ καταλείψαντα τοῖς μὲν φʹ ἑκά-
[σ]τῳ ἐτησίους  σείτου μοδίους δʹ
[καὶ] ἀργυρίου ἐτήσια (δην.) βʹ καὶ παισὶν
[καὶ παρ]θένοις ὀνόμασιν σνʹ καὶ
15 — — —
Search Help