[ ] Lycia (Kibyr.) — Boubon (Dikmen Tepe, S. of Ibecik) — Rom. Imp. period
1 Βου[β]ω̣ν̣έ̣ων ἡ βουλὴ
καὶ ὁ δ̣ῆμος ἐτείμησεν
[τ]α̣ῖ̣ς ἀ̣ξ̣ίαις τειμαῖς καὶ̣
[ἀνδ]ριάντος ἀναστά̣-
5 [σει] Μᾶρ(κον) Αὐρ(ήλιον) Μάγαντα
Μάγαντος τρὶς τοῦ
[Τρω]ίλου Βουβωνέα
ν̣εα̣[νία]ν ἔνδοξον,
ὑποφυλακήσαντα
10 καὶ ἀρχιφυλακήσαντα το̣[ῦ]
λ̣α̣μ̣π̣ροτά̣το[υ] Λ[υ]κίων
[ἔ]θνου̣ς̣, τελευτήσαντ[α]
ὀκτω̣κ̣αί[δ]εκα̣ ἐτῶν, συ[ν]-
[γενῆ] συνκλητικῶν καὶ
15 [ὑπα]τικῶ̣[ν], ἀ̣π̣ό̣γονον
π̣ά̣ν̣των λ[υκι]αρχῶν, παι-
[δε][α]ς ὑπερ̣οχ̣ῇ διαπρέ-
ψ̣[αντα ․․c.8․․․]ΗϹΕΙϹ
[․․․c.10․․․]Θ̣Η̣Ϲ̣ χάριν
20 [․․․․․․․c.18․․․․․․․]
Search Help