[ ] Pisidia — Tymbriada: Aksu Cave — bef. 212 AD — AS 35 (1985) 53, 4
1 Μ̣άρ̣ωνα Ἀντιόχου, ἄνδρα [ἀ]-
γαθόν, ἄρξαντα τετράκι δη-
μωφελῶς, ἱερατεύσαντα Ο․-
ΕΓ̣ΕΙΝΟΥ καὶ Μηνὸς πολ[υ]τ̣ε̣-
5 λῶς, πολλὰς πρεσβείας ἀπ̣α[ρ]-
τ̣ίσαντα, μίαν δὲ καὶ πρὸς [Αὐτο]-
κράτορα μέχρι τῆς [βασιλίδος]
[Ῥώ]μης προῖκα, ΕΠ— — —
— — —
Search Help