[ ] Pisid. — Pogla (Çomaklı-Fığla) — MDAI(A) 11.1885.335 — BCH 16.1892.422 cf. — IGR 3.407
1 ἀκολούθ[ως τοῖς ψηφίσ]-
μασιν [Πωγλέων]
Αὐρήλιον [Ἀρτειμιανὸν]
Διλιτριανὸν Ἀρτ[ει]-
5 μοῦ, ἀρχιερέως καὶ
κτίστου, ἄνδρα νεαν[ί]-
αν παιδείᾳ διαπρέψαν-
τα, ἄρξαντα τὴν ἐπώνυ-
μον ἀρχὴν, καὶ δημ-
10 ουργήσαντα, ποιήσαντα καὶ προόδο[υς]
καὶ δειπνήσαντα τούς
τε πολείτας πάντας
καὶ τοὺς ἐπιδημήσα[ν]-
τας ξένους, ἱερασ[ά]-
15 μενο[ν] καὶ Διὸς Ἐγα[ινέ]-
του καὶ Τύχη[ς] Σεβαστῶ[ν],
ὁμοίως δ<ε>ιπνήσαντα τούς
τε πολείτας καὶ ξένους
ἐπὶ ταῖς ἱερωσύναις, δόν-
20 των αὐτῶν καὶ εἰς κατα-
σκευὴν ἔργων δηνάρια ͵αψνʹ,
<ε>ἰρηναρχήσαντα, παραπέμψ[αντα]
τὸ δʹ ἱερὰν ἀννῶναν· τὸ[ν] δ[ὲ]
ἀνδριάντα ἀνέστησε[ν][γυνὴ]
25 αὐτ[οῦ Αὐρ. Ἀρ]τέμεις.
Search Help