[ ] Bith. — Prusias ad Hypium (Üskübü)
1 Οὔλπιον Τίτιον Καλπουρνιανὸν
           Φάδον
           ἥρωα
υἱὸν Τ. Στατειλίου Καλπουρνιανοῦ
5            Φάδου,
ἔκγονον Βειθυνιάρχου καὶ λογιστῶν,
συγγενῆ συνκλητικῶν καὶ ὑπατικῶν,
ἵππῳ δημοσίῳ τετειμημένον
ἐξ ἰνκουισιτιῶνος {²⁶ex inquisitione}²⁶, παιδείᾳ καὶ ἀρετῇ
10 τῶν καθ’ ἑαυτὸν πρωτεύσαντα,
Οὐλπία Τιτία Φαδιλλιανὴ
      Ἀρτεμωνὶς
[․․․]Ν̣Η̣ τὸν γλυκύτατον υἱόν
Search Help