IG II² 572
[ ] Att. — stoich. 28 — fin. s. IV a.
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 [προσ]α[γαγεῖν τοὺς πρέσβεις πρὸς τ]-
[ὸν δῆ]μον εἰς τὴν [πρώτην ἐκκλησίαν]
[καὶ χ]ρηματίσαι, γ[νώμην δὲ ξυμβάλλ]-
[εσθα]ι τῆς βουλῆς [εἰς τὸν δῆμον ὅτι]
5 [δοκεῖ] τεῖ βουλεῖ, [ἐπαινέσαι μὲν τὸ]-
[ν δῆμο]ν τῶν Ὀπουντ[ίων εὐνοίας ἕνε]-
[κα ἧς ἔ]χων διατελε[ῖ περὶ τὸν δῆμον]
[τὸν  Ἀθ]ηναίων, ἐπαι[νέσαι δὲ καὶ τοὺ]-
[ς πρέσβ]εις Εὐχ[α]ρι[— — καὶ — — —]
10 [․․5․․ κ]αὶ καλέσαι ἐ[πὶ ξένια εἰς τὸ]
[πρυτανε]ῖον εἰς αὔρ[ιον· ἀναγράψαι]
[δὲ τὸν γρ]αμμ[ατέα τοῦ δήμου τόδε τὸ]
[〚τὸ〛 ψήφισ]μ[α — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us