[ ] Lyd. — Güllüköy, nr. Eşme — Severan period? — DAW 77,1 (1959) 11, 9
See also:
1 — — —ε̣ντα αὐτὰ καὶ τῷ περ̣— — —
[— — — ὃ]ς̣ καὶ αὐτὸς κέκτηται ἐν τῇ κ[ώμῃ — — —]
— — —ην διὰ τοῦτο ἀνανκαίως εΙ— — —
[— — — κακ]ὰ πάσχουσιν οἱ τὴν προδηλουμέν[ην κώμην κατοικοῦντες — — —]
5 — — — τὴν γεωργίαν εἰδότες καὶ πένητε[ς ὑπάρχοντες — — — ὥστε μηκέτι]
[τὰς ὑπηρε]σίας τὰς εἰς τὸν θειότατον ἡμῶν [Αὐτοκράτορα, ἃς — — —]
[— — — ὀφείλ]ουσιν, συντελεῖν δύνα̣σθαι· δέομαι ο[ὖν σου ἐπιτάττειν — — —]
[— — — ἄρχ]ουσιν καὶ εἰρηνάρχαις ὥστε φροντ[ίζειν — — —]
— — — καὶ διασειόντων ἡμᾶς καὶ ἐπει[γόντων — — —]
10 — — —ν, ἵνα διὰ τὴν σὴν τύχην δυνησ[όμεθα τυχεῖν τῆς]
[σῆς φιλα]νθρωπίας καὶ ταῖς εἰς τὸν θ[ειότατον Αὐτοκράτορα λειτουρ]-
[γίαις ὑπ]ηρετεῖσθαι. — — —
— — —μνημο— — —
Search Help