[ ] Lykao. — Kana (Gene) — 381-451 AD
1 τὸ̣[ν] κλυτὸν ἡ[γ]ητ̣[ῆ]-
ρα [θε]οῦ τόδε σῆμ̣-
α̣ κ̣[αλ]ύπτι | Δόμνον̣
τὸ̣[ν μ]εγάθυμον ἐ-
5 π[ίσκ]οπον ἐν̣[θ]ά̣δ’ [ὀ]-
ρυ[κτό]ν. | τοῦδ’ ἄ̣[λ]οχο[ς]
κε̣[δνὴ] στήλην ἐπὶ τύ[μ]-
BW| [E)/P]H?C?EN %5 SU\M FIL[I/]-
οις τ̣[ε]κέ̣εσσι, Γα̣[ία δ’ ἄ]-
10 ρα ἦ̣σο· | τὸν ἐ̣ρα̣[τὸν]
πό[σιν] ἐπιμύρε̣[ται]
κοὐ[κέ]τ̣ι δ’ ἐπι[λήξει], |
λάχ[ε]το γὰ̣ρ̣ α̣[ὐτὸς]
μακ̣[άρω]ν [χῶρο]ν
15 ἀμειβόμενος. |
Search Help