[ ] Att. — stoich. 28 — fin. s. IV a.
[— — — — — — — — — — — — ἐπαινέσαι]
1 ․․․․․․14․․․․․․έα κ[αὶ στεφα]νῶσα-
[ι αὐτὸν θαλ]λοῦ στεφάνωι· εἶναι δὲ αὐ-
[τὸν Ἀθην]αῖον καὶ ἐγγόνους αὐτοῦ κ-
[αὶ γράψ]ασθαι αὐτὸν φυλῆς καὶ δήμ[ο]-
5 [υ καὶ] φρατρίας ἧς ἂν βούληται κατὰ
[τὸ]ν νόμον, τοὺς δὲ πρυτάνεις τῆς Ἱπ-
[πο]θωντίδος δοῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν
[ψ]ῆφον τῶι δήμωι εἰσς τὴν πρώτην ἐκ-
κλησίαν. ἀναγράψαι δὲ τό[δ]ε τὸ ψήφι-
10 σμα ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐ-
ν ἀγροπόλει {²⁶ἀκροπόλει}²⁶, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τ-
ῆς στήλης δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δή-
μου Δ δραχμὰς ἐκ [τῶ]ν κατὰ ψηφίσματ-
α ἀναλισκομένων [τ]ῶι δήμωι. vacat
Search Help