[ ] Phryg. — Akmonia (Ahat): Uşak, seen at — BCH 17.1893.263,48 — CB 564, p.653; IGR 4.658
A.1      ἐγένετο ἔτους τκηʹ.
Τ. Φλ. Ἀλέξανδρος ζῶν ἑαυτῷ
    καὶ Γαιανῇ γυναικὶ τὸ
    μνημεῖον κατεσκεύασεν
5       μνήμης χάριν,
      βουλεύσας, ἄρξας,
      ζήσας καλῶς, μη-
      δένα λοιπήσας {²⁶λυπήσας}²⁶.
      μετὰ δὲ τεθῆναι
10       ἐμὲ τὸν Ἀλέξαν-
      δρον καὶ τὴν σύν-
      βιόν μου Γαιανήν,
      εἴ τις ἀνύξῃ {²⁶ἀνοίξῃ}²⁶ τὸ μνη-
      μῖον, ἔσονται αὐτῷ
15       κατάραι ὅσε {²⁶ὅσαι}²⁶ ἀνγε-
      γραμμένα<ι ἰ>σὶν εἰς ὅρασιν καὶ
ἰς ὅλον τὸ σῶμα αὐτῷ καὶ εἰς
τέκνα καὶ εἰς βίον. εἴ τις δὲ
ἐπιχιρήσῃ ἀνῦξαι, θήσι
20 ἰς τὸ ταμεῖον προστίμου (δην.) φʹ.
B {²In a crown:}²
1  εἰρη-
ναρχία.
 σειτω-
  νία.
C {²In a crown:}²
1 βουλαρ-
  χία.
ἀγορα-
 νομία.
D {²In a crown:}²
1  στρα-
τηγία.
 σειτω-
  νία.
Search Help