[ ] Phryg. — Uşak, attr. to Akmonia — 248/9 AD
A.1   ἔτους τλγʹ·
Αὐρ. Φρουγιανὸς
Μηνοκρίτου καὶ Αὐρ.
Ἰουλιανὴ γυνὴ αὐτοῦ
5 Μακαρίᾳ μητρὶ καὶ Ἀ-
λεξανδρί-
ᾳ θυγατρὶ
γλυκυτάτῃ ζῶν-
τες κατεσσκεύ-
10 ασαν μνήμης
   χάριν·
εἰ δέ τις μετὰ τὸ τεθῆναι
αὐτοὺς εἴ τις θάψει ἕτερον
νεκρὸν ἢ ἀδικήσει λόγῳ
15 ἀγορασίας, ἔσται αὐτῷ αἱ ἀραὶ
ἡ γεγραμμέναι ἐν τῷ Δευτερο-
νομίῳ.
B.1 ἀγορανομία
σειτωνεία
παραφυλακεία
πάσας ἀρχὰς
5 καὶ λειτουργί-
ας τελέσας καὶ
στρατηγήσαν-
τα.
Search Help