[ ] Gal., N. — Ankyra (Ankara) — 856-866 AD — CIG 4054=8794; LBW 1803 — Mél.Beyrouth 13.1928.283,55 — Byzantion 4.1927/28.437,I
1 δόξαν μεγίστην τοῦ θεοῦ δεδορκότες
ἔχοντες ὄμμα καὶ χέρας ἐπηρμένας
ἅ<π>αντες εὐλογεῖτε τὸν παντεργάτην
τὸν ἰσχὺν ἐνδύοντα καὶ κράτος μέγα
5 τῷ εὐσεβουργῷ καὶ πολιστῇ δεσπότῃ
ἄνακτι πιστῷ Μιχαὴλ εὐεργέτῃ,
οἱ εἰσιόντες τὴν πύλην καὶ τὴν πόλιν,
λαλεῖτε πάντα θεῖα δεδοξασμένα·
"πόλις Κυρίου χαῖρε, Σιὼν ἡ νέα
10 θεογράφοις πίναξιν ἐγγεγραμ(μ)ένῃ."
Search Help