[ ] Gal., N. — Ankyra (Ankara) — ca. 102 AD
1 Τιβ. Κλα(ύδιον) Βόκχον, Τιβ.
Κλα(υδίου) Ἀλεξάνδρου γαλα-
τάρχου υἱόν, ἔκγονον
τετράρχων, χιλιαρχή-
5 σαντα ἐν λεγιῶνι γʹ Κυ-
ρηναικῇ ἀρχιερησά-
μενον τῷ κοινῷ τῆς
Γαλατείας, ἀλείψαντα
μεγαλοπρεπῶς, πολλὰς
10 διανομὰς ἐπιδόντα τῇ πα-
τρίδι, ἄρξαντα ἐπισήμως,
σεβαστοφάντην, εἰρηνάρ-
χην, {²vac.}² παι-
δείᾳ κ[αὶ λόγῳ καὶ] μετριό-
15 τητι δι[απρέψ]-
αντα, ἐτίμησε
φυλὴ ηʹ.
Search Help