[ ] Lyd., N.W. — Magnesia on Sipylos (Manisa) — Sultan Yaylası — I.Mag.Sip. 150,34
1               ὁ δῆμο[ς ἐ]τίμησεν
Δικαφένην Δικαφένους τὸν στεφανηφόρον καὶ ἱε[ρέα(?)]
ΡΟ․․ΙΣ κ̣α̣ὶ [γυ]μ̣να[σ]ίαρχον τῶν <νέω>ν κ̣αὶ <γ>ερ[όντων(?)]
καὶ <π>αί[δων(?) — — — πολλὰς — — ποιησά]-
5 μενον φιλοδοξίας καὶ θέντα τὰ ἀλ̣είμματα ἐξ ὁλκε̣[ί]-
ων μεστῶν τοῖς νέοις καὶ γέρου[σι] καὶ παισὶ καὶ ἀπαλα̣ίσ-
τρο<ις> δι’ ὅλης ἡμέ<ρ>ας ἄχ<ρι> νυκτὸς ΟΝ․ΑΙΟΣΙΕΙΟΝΤΙ Ι
Search Help