[ ] Lyd., N.E. — Ioulia Gordos (Gördes) — 169-180 AD
1 θεοῖς πατρίοις καὶ Αὐτοκράτορι
Καίσαρι Μ. Αὐρ. Ἀντωνείνῳ καὶ Αὐτο̣-
κράτορι Καίσαρι Λ. Αὐρηλίῳ Κομόδῳ
καὶ τῇ κυρίᾳ πατρίδι Μενεκρά-
5 της Σεξτιανοῦ ὑπὲρ ἀγοραν[ο]-
μίας τοὺς πρώτους δέκα κεί-
ονας σὺν κεφαλαῖς καὶ σπε[ί]-
ραις κατὰ τὸ γενόμενον
ψήφισμα ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέ-
10 στησεν λογιστεύοντος Μ.
Ἀντωνίου Ἀλεξάνδρου Ἀ[π]-
φιανοῦ ἀσιάρχου ἐπὶ συνα[ρ]-
χίας Ἰουλιανοῦ Φλώρου ἄρχον-
τος πρώτου. ❦
Search Help