[ ] Lyd., N.E. — Daldis (Nardi Kalesi) — Sosandra (Gölmarmara)
1 {²vv. 1-2 in margine:}² ἀνθυ(πάτῳ) Σουλπικίῳ Τερτύλλ[ῳ],
μη(νὸς) Γορπιαίου ιβʹ.
Μᾶρκος βʹ Ῥωμαίου κατεσ-
κεύασε τὸ μνημεῖον
5 Μάρκῳ καὶ Εὑρεσίᾳ τοῖς
γονεῦσι καὶ Φιλίππῃ τῇ
γυναικὶ σὺν καὶ Φιλίππῳ
καὶ Ἀρτεμιδώρᾳ τοῖς
γονεῦσι αὐτῆς καὶ Λαυ-
10 δίκῃ τῇ γενομένῃ αὐ-
τοῦ γυναικὶ καὶ αὐτῷ καὶ
Ἰουλιανῇ τῇ [․․․․․․․ κ]α̣ὶ
τέ[κνοις καὶ ἐκγόνοι]ς̣
αὐ[τῶν — — —]ν
15 κα[— — — τεθῆ]ναι
εἰς τ[ὸ] μνημῖο<ν> [Ἡ]ρακλί-
δην τὸν σύντ̣ρ̣οφον.
Search Help