[ ] Lyd., N.E. — Satala (Adala) — Ioudda (Sacayak) — 269/70 or 324/5 AD
1 [ἔ]τους τνδʹ, μη(νὸς) Ἀρτεμεισίου
[․]ιʹ. Αὐρ. Ἐπίκτητος βʹ Σαρδια-
νὸς κατεσκεύασεν ἡρῶ-
ον τῷ υἱῷ Ἀλεξάνδρῳ κὲ
5 αὑτῷ κὲ Πώλλῃ τῇ τειθι
[κ]ὲ τῷ συνβίῳ αὐτῆς Βεττηνι-
[α]νῷ κὲ τῇ πενθερᾷ Εὐτυχια-
[ν]ῇ κὲ τῷ υ[ἱῷ] αὐτῆς Εὐτυχιανῷ.
εἰ δέ τις μετὰ ταῦτα ἐπανύξι ἢ ἕ-
10 τερόν τινα ἐπεισενένκι κηδεύ-
[ω]ν, θήσει ἰς τὸ ἱερώτατον ταμεῖ-
[ο]ν ἀργυρίου δηνάρια δισχίλια
[π]εντακόσια κὲ τῇ Ἰουδδηνῶν κα-
τοικίᾳ δηνάρια δισχίλια.
Search Help