TAM V,1 546
[ ] Lyd., N.E. — Maionia (Gökçeören-Menye) — 8/9 AD
See also:
{²calathus}² {²tabella}² {²lagena}² {²speculum}²
{²candelabrum}² {²in plano quadrato: corona cum rosa}²
1 ἔτους ϙʹ καὶ γʹ, μη(νὸς) Ὑπερβερταίου εʹ ἀπιούσ[ῃ]
μετήλαξεν Ἄρτεμις πένθεσι κα[ὶ]
δακρύεσσι πεφυρμένα δώματα λ[εί]-
ψας | Δαμᾶ θυγάτηρ, Μηνοφάνου δὲ̣
5 γυνή. | οὔτε γυναικὸς τ̣ε̣λή̣ας μέτ̣ρ̣[ον]
ἔλαβες, νήπια τέκνα | λιποῦσα, τριάκον̣-
τα ἐνπλήσασα ἔτη, | νῦν δέ σε κοινὸς | δ[έ]-
ξατο Φερσεφόνη καὶ εἰν Ἀΐδᾳ θάν[α]-
τος. | καί σε ἀνὴρ τίμησεν | καὶ ἀτυχῆ [τέ]-
10 κνα, | ὅπως ἀνάπαυμα βλέπωσι | ἐρχό-
μενοι πρὸς ὁδὸν δάκρυα π̣ασσόμεν̣-
οι. | χαῖρε.
Search Help