[ ] Lyd., N.E. — Kastoloupedion (Burçak Ovası) — 210/1 AD
1 ἔτους σϙεʹ, μη(νὸς) Περειτίου ηʹ.
Μηνὶ Πετραείτῃ καὶ Μηνὶ Λα-
βάνῃ. Μητροφάνης καὶ Φλαβια-
νὸς οἱ Φιλιππικοῦ καταλειφθ-
5 έντες ὑπὸ τῶν γονέων ἐν ὀρ-
φανείᾳ καὶ ἐνίων ἀνθρώπων ἐ-
πιβουλευσάντων αὐτοῖς ἐκ τῆ[ς]
κώμης καὶ ἀρόντων ἔνγραφα καὶ ἕτε-
ρα εἴδη ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῶν λα-
10 θραίως καὶ περισυρομένων αὐτῶν
ὑπὸ δανιστῶν ἡ Ταζηνῶν κατοι-
κία ἀδοξήσασα ἐπέστησε τὸ
σκῆπτρον τοῖς κακῶς εἰς αὐτοὺς τ[ολ]-
μήσασιν καὶ ὁ θεὸς ἐξεζήτησεν [καὶ]
15 ἐκολάσετο καὶ διέφθειρε τοὺς [ἐπι]-
βουλεύσαντας αὐτοῖς· ὁ θεὸς [οὖν]
[ἐπεζήτ]η̣σε̣ στηλλογραφῆσα[ι εὐ]-
[λογοῦντας τὰ]ς δυνάμις, ὅτι [—]
[                   —]․ΤΗΣ[—    ]
Search Help