[ ] Att. — stoich. 25 — c. 330 a.
frg. a.1 θε[οί].
[π]ροξενία Πραξιάδ[ου Κώιου].
2a — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
frg. b.3 ․․․․φ — — — — — — — — — — — — —
[οἱ ἔ]μποροι ο[ἱ Ἀθηναίων καὶ ὁ δῆ]-
5 [μος] ὁ ἐν Σάμωι καὶ ο[ἱ ἄλλοι οἱ πα]-
[ρ]ατυγχάνοντες Ἀθη[ναίων καὶ τ]-
[ῶ]ν ἄλλων ἀποφαίνου[σιν Πραξιά?]-
δαν τὸν Κῶιον τῶν τε [ἐμπόρων κα]-
ὶ τῶν ναυκλήρων ἐπι[μελούμενο]-
10 ν ὅπως ἂν σῖτος ὡς ἀφ[θονωτάτως]
εἰσπλεῖ τῶι δήμωι τ[ῶι Ἀθηναίω]-
ν καὶ μηδεὶς μήτε κ[ωλύηται τῶν]
Ἀθηναίων μηδ’ ὑφ’ ἑνὸ[ς ἀδίκως μη]-
δὲ κατάγηται καὶ τἆ[λλα ἐνδείκ]-
15 νυται τῶι ἀεὶ παραγ[ιγνομένωι]
[Ἀθ]ηναίων εὔνοιαν· ἐ[ψηφίσθαι τ]-
[ῆι βουλῆ]ι τοὺς προέ[δρους οἳ ἂν]
[λάχωσιν π]ροεδρεύε[ιν εἰς τὴν π]-
[ρώτην ἐκκλ]ησίαν χρ[ηματίσαι ․]
20 — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us