Honorary/funerary inscription for Tiberius Claudius Ep[i]gonianos by boule, demos, and gerousia, on marble base; 1/2; found at Tralles: Sterrett, MDAI(A) 8, 1883, 318-319, no. 2; Sterrett, Inscriptions of Tralles no. 2; Pappakonstantinou, Hai Tralleis no. 18; *ITralles 75.  
[ ] ITral 75
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
καὶ ἡ γερουσία ἐτείμησαν
Τιβέριον Κλαύδιον Τιβερί-
ου Κ̣λαυδίου Ἡφαιστίωνος
5 υἱὸν Κυρείνα Ἡφαιστίωνα
Ἐπ[ι]γονιανόν, γυμνασιαρ-
χήσαντα τῶν τριῶν γυ-
μνασίων τὴν πρώτην τε-
τράμηνον ἐκ τῶν ἰδίων καὶ
10 θέντα ἔλαιον δι’ ὅλης ἡ-
μέρας, ζήσαντα σωφρόνως
καὶ κοσμίως
Κλαύδια Ἐπιγόνου τετράκις
ὀλυμπιονείκου θυγάτηρ
15 Περιγενὶς τὸν ἴδιον ὑὸν γενό-
μενον φιλομήτορα.
Search Help