Honorary/funerary inscription for M(arcus) Aur(elius) Euarestos by boule and demos; 22/31; found at Tralles: Fellows, Account 17; CIG 2930b (p. 1123); Bailie, Fasc. ii 82-84, no. 109; LW 610; Sterrett, MDAI(A) 8, 1883, 321-322, no. 5; Sterrett, Inscriptions of Tralles no. 5; Pappakonstantinou, Hai Tralleis no. 68; Laum II no. 99; *ITralles 66.  
[ ] ITral 66
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐτί-
μησεν Μ(άρκον) Αὐρ(ήλιον) Εὐάρεστον
βουλαρχήσαντα, ἀγορανομή-
σαντα, εἰρηναρχήσαντα, στρα-
5 τηγήσαντα, δεκαπρωτεύσαν-
τ̣α, σειτωνήσαντα, ταμιεύσαντα,
ἀναθέντα τῇ κρατ(ίστῃ) Κλ(αυδίᾳ) βουλῇ
εἰς νομὴν ἐπὶ τῇ γενεθλίῳ ἡμέ-
ρᾳ, ἥτις ἐστὶν μη(νὸς) Περειτίου θʹ, 𐆖 ͵γτλγʹ
10 προνοησαμένου τῆς ἀναστάσε-
ως τοῦ ἀνδριάντος Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Σωτηρί-
[χ]ου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, βουλῆς δή-
μου γερουσίας γραμματέως.
Search Help