Honorary inscription for M(arcus) Aur(elius) Zosimos, Asiarch, by demos of Aptyrathetai; c. 3m; found at Bekiorou near İncirliova: BCH 19, 1895, 560; MDAI(A) 21, 1896, 114-116, no. 4; *ITralles 69.  
[ ] ITral 69
1 [ἀγ]αθῆι τύχηι·
ὁ ἱερώ̣τατος καὶ σεμ̣νό-
τατος δῆμος Ἀπτυραθει-
τῶν ἐτείμησεν Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) Ζώ-
5 σιμον φιλοσέβαστον
υἱὸν Τυχικοῦ στεφανηφόρου
καὶ ἀσιάρχου καὶ αὐτὸν ἀσιάρχην,
τειμηθέντα διά τε τοῦ πατρὸς
καὶ δι’ αὐτοῦ βασιλικαῖς δωρεαῖς,
10 συνγ̣ενῆ συ<ν>κλητικῶν καὶ ὑπα-
τικῶν, τὸν λογιστὴν καὶ ἐν
πᾶσιν εὐεργέτην ἀπὸ τῶν
ἰδίων προσόδων,
προνοησαμένων τῆς τειμῆς
15 Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Νεικοπολιανοῦ τοῦ Πυ-
θώνακτος γραμματέως τῆς
πόλεως καὶ τῆς κατοικίας
ἐν πᾶσιν λιτουργοῦ καὶ
Φιλοκράτους τοῦ Φίλω-
20 νος ἀγορανόμου τῆς κα-
τοικίας·
ε̣ὐτ̣υχῶς.
Search Help