Hiereus inscription of Tib(erius) Fla(vius) [Th]eophanes; 2; found at Panamara: Cousin, BCH 28, 1904, 258, no. 81 (part); Cousin, BCH 28, 1904, 260, no. 85 (part); BE 1906:48; Laumonier, BCH 61, 1937, p. 244 note 4, p. 256 no. 62, p. 257 no. 64, p. 258 no. 65, and p. 259 no. 66; *IStratonikeia 197 + II p. viii.  
[ ] IStr 197 + II p. viii
1 ἱερεὺς
[ἐν Ἡραίοις τὸ —ʹ ἐξ ἐπανγ]ελίας Τιβ(έριος) Φλά(ουιος), Μενάνδρου ὑός, Κυ(ρείνα), [Θ]εοφάνης,
[ἱερατεύσας καὶ πάντα ποιήσας εὐσε]βῶς καὶ ἀξίως τῶν προγόνων κ[αὶ] τῶν γονέ-
[ων, Τιβ(ερίου) Φλ(αουίου) Μενάνδρου τοῦ τρὶς ἱερατεύσ]αντος ἐν Ἡραίοις ἐξ ἐπανγελίας, καὶ Φλ(αουίας) Λεον-
5 [τίδος τῆς ἱερατευσάσης τετράκις ἐν Ἡρ]αίοις καὶ ἅπαξ ἐν Κομυρίοις, ἱερατευσάντων
[δὲ καὶ αὐτῶν τῆς μεγίστης καὶ ἐπιφ]ανεστάτης θεᾶς Ἑκάτης, μεθ’ ἣν ἐτέλεσαν
[γυμνασιαρχίαν παρ’ ὅλον τὸν ἐνιαυ]τόν, κατασκευάσαντες κατὰ τὰ μέγιστα τρα-
[πέζας τοῦ θεοῦ —]ς φιλοτειμίαις ΕΛΤΗΛΟΣΤΗΣ [τῇ πατ]ρίδι, πεπο[ι]-
[ηκὼς δὲ καὶ δημοθοιμίας καὶ δεῖπνα πάσῃ] τύ[χῃ καὶ ἡλικίᾳ] καὶ πάντα ποιήσας
10 [εὐσεβῶς μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς, φιλοτείμ]ως [δὲ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους] δι’ ὅλου τοῦ ἐνιαυτο[ῦ,]
[γυμνασιαρχήσας δὲ καὶ ἐν τῇ παραλήψει] τοῦ στεφάνου καὶ πάσας τὰς
[τῶν Παναμαρείων ἡμέρας, ἡμέρας καὶ νύκ]τας, θεὶς ἔλαιον ἑλκυστὸ[ν]
[καὶ ἐπαλείμματα ἐν τοῖς γυμνασίοις] εὐσεβῶς καὶ φιλοτείμως, [δοὺς]
διανομὰς ἑκάστῳ ἀνὰ 𐆖 [—ʹ, μισθώσας] τε [τὰ ἐπι]δ̣η[μήσαντα ἐν τῇ πό]-
15 λει ἀκροάματα, ἀπέδωκεν δὲ καὶ τὰ δε[ῖπνα τ]ο[ῖς ἀνενεγκοῦσι, ἐχα]-
[ρίσ]ατο δὲ καὶ τοῖς θύσασιν τῷ θεῷ τὰ ἱερά, εἰς πάντα [—]
Search Help