Decree [of demos of Olymos] ordaining that [agalma (?)] of Leto should be made and put in naos of Leto, on marble block; II2; found at Olymos: *Blümel, EA 13, 1989, 7-8, no. 895 (PH).  
[ ] EA 13, 1989, 7-8, no. 895
1 [ἐπὶ στεφανηφόρου — μηνὸς] Π̣α̣ν̣[έμο]υ τ̣ρ̣ι̣α̣[κά]δι·
[ἔδοξεν τῶι δήμωι τῶι Ὀλυμέων, γνώμ]ην ἀποφηναμένου Φαίδρου τοῦ
[Μοσχίωνος ἱερέως Δαιμόνων Ἀγαθῶν] Παρεμβωρδέως· τοῦ γὰρ δήμου
[— τὴν Λητῶ καὶ τὸν Ἀπόλλ]ωνα καὶ τὴν Ἄρτεμιν θεοὺς ἐπι
5 [— τ]οῦ δήμου καὶ μεγάλας ἐπιφανείας
[— κατ’ ἰδίαν κ]αὶ κατὰ κοινὸν τῶι δήμωι· v τιμῶν
[— τὴν ε]ὐεργέτιν καλῶς ἔχον ἐστίν, προνο-
[ῆσαι —]ων ὅπως μείζονος καὶ τιμῆς καὶ δό-
[ξης —] δεδόχθαι· κατασκευασθῆναι
10 [ἄγαλμα? — τῆς] Λητοῦς καὶ καθειδρυθῆναι ἐν Ε-
[— ὡσαύτω]ς καὶ τὰ λοιπὰ τίμια καὶ ταύτῃ
[— καθὼς?] ἐψήφισται· v γενομένης δὲ τῆς κα-
[τασκευῆς? θυσίαν γενέσθαι κατὰ τὸν ν]α̣ὸν τὸν τῆς Λητοῦς ἐν ἡμέραις
[— ἀπέναν]τ̣ι τοῦ ναοῦ· γενέσθαι δὲ καὶ τρά-
15 [πεζαν — βωμὸν λίθι]ν̣ον ἐφ’ οὗ τὸ θυμιατήριον ἐπιτεθῇ
[— θ]υμιατήριον ἀ[ρ]γυροῦν καὶ φιάλην
[—]ντα γενέσθαι ὑπὸ τ̣ῶ[ν] ἐργοδοτῶν
[—]Α τὸ παρὸν ἐν τῶι κ[οινῶ]ι οὐκ ἔστιν
[— ἑλέ]σθαι? ἕνα τῶν ἀπὸ τ[οῦ δ]ήμου ὃς προ-
20 [νοήσει ὅπως —λ]αβόντες διάφορον [οἱ ἐργ]οδόται σὺν
[τῶι νεοκόρωι —] πόρον δὲ ὑπάρχ[ειν εἰς] τὴν ἀποκα-
[τάστασιν? τοῦ ἀγάλματος —]ιλούσης συντελεσθ[ῆ]ναι θυσίας τε
[καὶ ἑορτὰς — ἐπὶ στεφανηφόρου] Ἑρμίου καὶ μηνὸς Ὑπερβερεταίου τοῦ
[—]σαν τῶι προἑμένωι τὸ ἀπὸ τῆς θυσίας
25 [— τελείτω]σαν δὲ καὶ τὴν θυσίαν ἀπὸ δραχμῶν
[Ἀλεξανδρείων — ὡσαύτως δὲ καὶ] τὰ ἐθιζόμενα γέρα· v τὸ δὲ δαπάνη-
[μα —]α τοῦ νεωκόρου ἀφ’ ὧν χειρίζει προφη-
[τικῶν πόρων? — τὸ δὲ ἐσόμ]ενον διάφορον τὸ εἰς τὴν κατασκευ-
[ὴν τοῦ ἀγάλματος — ἐπηγ]γείλατο δώσειν ἄτοκον· v Διόδωρος
30 [— οἱ ἐνεστῶ]τες ταμίαι ἀπογραψάτωσαν τόδε τὸ
[ψήφισμα ἐπὶ τῶν δικαστῶν καὶ τοῦ νομο]φύλακος ἐν τῶι ἐνεστῶτι μηνί· ἀνα-
[γραφῆναι δὲ αὐτὸ ἐν τῶι τοίχωι τ]ῶι ὄντι ἀνὰ μέσον τῶν ναῶν, καὶ τὸ
[δαπάνημα δοθῆναι — ἐκ τῶν προσ]όδων
Search Help