Honorary inscription for M(arcus) Apollonios grammateus by boule, demos, gerousia, neoi, and synodos; imperial?; found at Nysa: *Ramsay, BCH 7, 1883, 272-274, no. 15; Dietl, Nysa 8, no. C.  
[ ] BCH 1883, 272-74, no. 15
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμο[ς]
καὶ ἡ γερουσία καὶ οἱ
νέοι καὶ ἡ σύνοδος Μ(ᾶρκον)
Ἀπολλώνιον ∙ γʹ ∙ τὸν γραμ-
5 ματέα∙ τῆς πόλεως καὶ πα-
νηγυρίαρχον καὶ στρατη-
γὸν καὶ παραφύλακα ἀγο-
ρανομήσαντα ∙ δʹ ∙ ἀργυροταμιεύ-
σαντα ∙ δὶς ∙ ἐπ̣[ιδόν]τ̣α δ̣ὲ καὶ
10 τὸν υἱὸν Ἀπολλώ[νιον] εἴς τε γρα[μ]-
ματείαν καὶ γυμ[νασια]ρχίαν
καὶ παραφυλακὴν <κ>αὶ σειτω-
νίαν ∙ ὁμοίως καὶ τὸν ἕτ[ε]-
ρον υἱὸν Ἄτταλον ἐπιδόντ[α]
15 εἴς τε γραμματείαν και εἰρ[η]-
ναρχίαν καὶ γυμ<ν>ασιαρχία[ν]
καὶ ἀγορανομίαν καὶ ἀργυ[ρο]-
ταμίαν καὶ ἐπὶ ταῖς̣ φθανουσ̣αις̣ λει-
τουργίαις ∙ γενόμενον τὸν Ἀπολ-
20 λώνιον πρῶτον ἄρχοντα καὶ σ̣τε̣-
φανηφόρον ἔνδοξον. ❦
Search Help