[ ] Att. — stoich. 25 — 321/0-319/8
[— — — — — — — — — — — — εἶναι δ]-
1 [ὲ καὶ Ἀθη]ναῖον [αὐτὸν καὶ ἐκγόν]-
[ους καὶ] γράψασθαι [αὐτὸν φυλῆς]
[καὶ δ]ήμου καὶ φρατρία[ς ἧς ἂν βο]-
[ύλη]ται κατὰ τὸν νόμον, τοὺς [δὲ π]-
5 [ρ]υτάνεις τοὺς μετὰ τὴν Ἀντιοχ-
ίδα πρυτανεύοντας δοῦναι περ-
ὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον εἰς τὴν πρώτη-
ν ἐκκλησίαν. ἀναγράψαι δὲ τόδε
τὸ ψήφισμα τὸν ἀναγραφέα ἐν στ-
10 ήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν ἀκρ-
οπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆ-
ς στήλης δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ
δήμου ΔΔΔ∶ δραχμὰς ἐκ τῶν κατὰ ψ-
ηφίσματα ἀναλισκομένων τῶι δ-
15 ήμωι.
           vacat 0.16 m.
Search Help