End of document concerning leased land, with prohibition of violation; II2/I1; found at Mylasa: Hula & Szanto 15-16, no. 9, ll. 1-7; Cousin, BCH 22, 1898, 384-385, no. 29, ll. 1-7; *IMylasa 221.  
[ ] IMyl 221
1 [—] αὐτοῦ τὰ προγεγραμμένα οὐχ Ε[—]ΞΟ[—]
[—]ΑΧΩ[—]ΗΣ· οὐκ ἐξέσται δὲ οὐδὲ παραχωρεῖν οὐθενὶ τὸ Ε[—]
[— εἰ δὲ μή, ἄκυρος ἔσται] ἡ παραχώρησις· ποιησάμενος δὲ τὸν ἐνφανισμὸν τοῖς [—]
[— εἰ δ]ὲ ὁ μισθωισάμενος τὸν ἀπολειπόμενον τόπον φυτοῖς [—]
5 [— ἔστ]αι ἡ πρᾶξις ὁμοίως κατ’ αὐτοῦ τοῖς ταμίαις καθότι γέγραπ̣[ται —]
[ἀναγραψάτωσαν δὲ οἱ ταμίαι τὸ τῆς σ]υνγενήας ψήφισμα οὗ καὶ ἔστιν ἀντίγραφον τὸ ὑπογεγ[ραμμένον —]
[—]ΔΩΣΗΩΣ ἀργυρίου δραχμῶν ἑπτακοσίων ἑξήκοντα· μάρ[τυρες δικασταί]
Search Help