Mylasa 35
   Honorary decree of phyle of O[t]o[r]k[ondeis] for (no name); Hellenistic; found at Mylasa: LW 411; *IMylasa 112.  
[ ] IMyl 112
1 [— εὐεργέτ]ησεν εἰς τ[ὴν][τ]ω[ρ]κ[ονδέων φυλήν· ὅπως οὖν ἡ φυλὴ φαίνηται τοῖς]
[καλοῖς καὶ ἀγα]θοῖς ἀνδράσιν καὶ διαγ[ωνιζομένοις ὑπὲρ τῆς πατρίδος]
[καθώς ἐστιν προσ]ῆκον, χάριτας ἀξίας καὶ τιμ[ὰς ἀπονέμουσα· δεδόχθαι· ἐπηινῆσθαι — καὶ]
[στεφανῶσαι χρυ]σῶι στεφάνωι τῶι [ἐκ] τοῦ νό[μου καὶ εἰκόνι χαλκῆι, καὶ ἀνακηρῦξαι]
5 [ἐν τῶι γυμνικῶι] ἀγῶνι τῶι συντελουμένωι Δ[ιὶ] Ὀσ[ογωι· ἵνα δὲ καὶ ἡ τῆς φυλῆς εὐ]-
[χαριστία ἐχφαν]εστέρα γίνηται, ἀναγράψαι τό[δ]ε τὸ [ψήφισμα ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Διός· καὶ πόρον]
[ὑπάρχειν ἐκ τ]ῶν κοινῶν προσόδων τῶν <μ>ὴ εἰς [ἄλλα ἀποτεταγμένων.]
Search Help