Honorary inscription by demos, boule, and gerou[sia] for M(arcus) Ulpius Alexandros Herakleitos Ko(liorgeus) and Ulpia Ammion Ko(liorgis), hiereis; 2?; found at Lagina: Hatzfeld, BCH 44, 1920, 74, no. 5, col. 2; Laumonier, BCH 61, 1937, pp. 273-274, note 0 and no. 104; Oliver, Sacred Gerusia 148-149, no. 35, ll. 5-18; BE 1944:170; *IStratonikeia 530.  
[ ] IStr 530
1 [ὁ] δῆμος καὶ ἡ βουλὴ καὶ ἡ γερου[σία ἐτείμησαν]
διὰ ψηφισμάτων Μ(ᾶρκον) Οὔλπιον, Ἀρίστωνος [υἱ]όν, [Κυ]-
ρείνα, Ἀλέξανδρον Ἡράκλειτον Κο(λιοργέα) καὶ Οὐλπίαν,
[Διο]νυσοκλέους θυγατέρα, Ἄμμιον Κο(λιοργίδα) ἱερατεύσαν-
5 [τα]ς εὐσεβῶς καὶ φιλοτείμως καὶ μετὰ τὰ λοιπά,
[τ]ὰ ἀναλώματα καὶ τὰς ἑστιάσεις, καὶ γυμνασιαρ-
[χίας] ἃς ἐτέλεσαν ἐν ταῖς [ἐπισ]ήμοις καὶ ἑορτασί-
μοις τ[ῆς θεοῦ ἡμέραις, καὶ τὸ μισθώσασθαι]
δι’ ὅλου [τοῦ] ἔτους [πάντα τὰ ἐπιδημήσαντα ἀκροά]-
10 ματα, καὶ τὸ συνλαβέσθαι π[ᾶσι τοῖς δεομένοις,]
κατασκευάσαντας ἐκ τῶν ἰδίων ἔν τε [τῇ ἱερᾷ οἰκίᾳ τὰς τρῖς στοὰς]
μετὰ τοῦ προπύλου τοῦ πρὸ τῆς εἰσόδου, [καὶ τὴν πρὸ τῆς οἰκίας πρὸς]
τῇ βιοτικῇ ἀγορᾷ στοάν, καὶ τὰ ἄλλα πάντ[α τελέσαντας ἀξίως]
καὶ τῶν γονέων καὶ τῶν προγόνων.
Search Help