[Hiereus] inscription of Epainetos Ouliade[s Ko(liorgeus)] and others, mentioning decoration of stoa; 22; found at Lagina: Hatzfeld, BCH 44, 1920, 87-89, no. 19; Laumonier, BCH 61, 1937, p. 267 no. 89 and p. 284 no. 119; Laumonier, BCH 62, 1938, 274; *IStratonikeia 684 (PH).  
[ ] IStr 684
1 [ἱερεὺς ἐπανγειλάμενος]
[ἐν πε]νταετηρίδι Ἐπαίνετος Γαλέστου Οὐλιάδη[ς Κο(λιοργεύς), —]
[Θεοφ]άνης? Κω(ραιεύς), ἱέρεια τῆς Σεβαστῆς τὸ βʹ γυνὴ αὐτοῦ Σ[—]
[․c.4․] Ἀριστέου Κο(λιοργίς), ἱέρια τοῦ Παναμάρου, ἐτέλεσάν τε τὴ[ν ὅλην ἱε]-
5 [ρωσ]ύνην εὐσεβῶς μὲν πρὸς τὴν θεόν, φιλοτίμως δὲ πρὸς τ[οὺς ἀνθρώ]-
[πους,] πολείτας καὶ ξένους, ἑστιάσαντες ταῖς ἑορταῖς τούς τε [ἐν τῇ πόλι]
[καὶ το]ὺς ἐν τῷ ἱερῷ, γυμνασιαρχήσαντες πλίστας ἡμέρας καὶ ν[ύκτας,]
[καὶ] ἐν τῇ πόλι θέντες τὸ ἔλαιον ἀνέδην πάσῃ τύχῃ [καὶ ἡλικίᾳ·]
[κα]ὶ τοὺς δεηθέντας καὶ θεατρικοὺς ἐτίμησαν· ἐχαρ[ίσαντο δὲ]
10 [καὶ] τὰ ἱερὰ̣ τ̣ο̣ῖ̣ς θύουσιν· ἐσκούτλωσαν δὲ καὶ λίθῳ ποικίλῳ στο[ὰν —]
[—]στωροιλ[—]
[— μέ]ν τε τὸν [—]
Search Help